Μεταβατικές & ισχύουσες διατάξεις Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1004/4.1.2013 – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΦΑΣ