ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Σε ποιες ΔΕΚΟ θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας έως το τέλος Απριλίου

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με πρώτη φάση εφαρμογής στις ΔΕΚΟ στον...

Περισσότερα   

Αναβάθμιση ΦΗΜ για διασύνδεση με POS – Οι ημερομηνίες

Για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000€ ημερομηνία ολοκλήρωσης αναβάθμισης ορίζεται η 30.06.2023, ενώ για...

Περισσότερα   

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Πρόταση Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για λεωφόρους μεταφοράς πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη

Τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που επιδιώκει η χώρα για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης Η...

Περισσότερα   

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι προβλέπουν αναλυτές για την πορεία των μετοχών μετά την τραπεζική κρίση

Πώς επηρεάζονται οι επενδυτές και από τη χρονική μετάθεση των εκλογών Με το επενδυτικό κλίμα...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

28

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης από πλοιοκτήτες, με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο νηολόγιο στις 31.12 του προηγούμενου έτους, ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων κυριότητάς τους, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκώνΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2022, εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλίαΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του έτους 2022 (και δεδομένων των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26.5.2022 -έναρξη ισχύος του ν. 4935/2022- και έως 31.12.2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, για το τρίμηνο 10ος-12ος 2022ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

1

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

2

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

3

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

4

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

7

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

8

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

9

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

10

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Φεβρουάριο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

14

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

15

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από τη πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα των δυο κλάδων (Προσοχή: έως 15.3.2023 και ώρα 14:00)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

17

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

18

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

21

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

22

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

23

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

24

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

25

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

26

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

28

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

29

No Events
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Ιανουαρίου)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή από τους υπόχρεους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δεδομένων που αφορούν στο προηγούμενο έτος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

null

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

null

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

null

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

Ακίνητα: Τα επενδυτικά σχέδια των ΑΕΕΑΠ στο Real Estate και τα πλάνα για το Χρηματιστήριο

Τα αναπτυξιακά προγράμματα των Εταιρειών Επενδύσεων στα Ακίνητα. Η είσοδος στο ΧΑ Eν μέσω αύξησης...

Περισσότερα   

ΕΤΕ: Η επενδυτική ορμή των ΜμΕ διευρύνει τα περιθώρια απορρόφησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της διάθεσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και εν...

Περισσότερα   

Άρθρα - Μελέτες

Φορολογία: Πώς οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι κερδίζουν έκπτωση

Οι πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να γλιτώσουν τη φορολόγηση από το πρώτο...

Περισσότερα   

KPMG: Το 78% των επιχειρήσεων έδωσαν αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2022

Οι κλάδοι, τα bonus και οι αποδοχές – Τι συμβαίνει με το υβριδικό μοντέλο εργασίας...

Περισσότερα   

RSS