ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟΣ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

N. 3863/2010 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ