φπα

Ε.2019/2022 Άρθρο 7α Κώδικα ΦΠΑ (call- off stock)