ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (UPD)

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ