ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (UPD)