ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ