Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουνίου

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουνίου

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 20 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm