Προσαρμογή καταστατικών Ν.Ε.Π.Α. με βάση τις διατάξεις του μέρους Β’ του ν.4926/2022

Προσαρμογή καταστατικών Ν.Ε.Π.Α. με βάση τις διατάξεις του μέρους Β’ του ν.4926/2022

ΗΜΕΡΑ

Ιαν 20 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm