Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

ΗΜΕΡΑ

Νοέ 11 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

12:00 am - 12:00 pm