Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ (2020-2024)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ (2020-2024)Κατηγορία: ΔιαβουλεύσειςΕθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια-ΕΣΔΓΕΑ (2020-2024)
admin Διαχειριστής Άνοιξε πριν 9 μήνες
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (ΕΣΔΓΕΑ) αποσκοπεί στην εθνική εφαρμογή της ομώνυμης Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ).

Η Ατζέντα ΣΑΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια καθιερώνει την έμφυλη διάσταση, ως θεμελιώδη παράμετρο διαμόρφωσης της ατζέντας περί διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και θέτει τους εξής πυλώνες/βασικούς τομείς προτεραιότητας:
• πρόληψη των ενόπλων συγκρούσεων και της τελούμενης -στο πλαίσιο αυτών- έμφυλης και σεξουαλικής βίας,
• ισότιμη συμμετοχή και αντιπροσώπευση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την πρόληψη και καταστολή των ενόπλων συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης,
• προστασία των δικαιωμάτων γυναικών, ανήλικων και ενήλικων,
• ανακούφιση και ανάκαμψη των θυμάτων έμφυλης και σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Το ΕΣΔΓΕΑ εκπονήθηκε από αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Νόμο 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 50Α/26.03.2019), και τίθεται σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, στην οποία καλείται να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος κοινωνικός εταίρος, φορέας ή πολίτης.

Yπουργός Εξωτερικών

Νικόλαος-Γεώργιος Σ. Δένδιας

Επιστροφή στις Διαβουλεύσεις

1 Σχόλια
admin Διαχειριστής σχολιάστηκε πριν 9 μήνες
γενικη κατηγορια