Δημόσια διαβούλευση επί του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Δημόσια διαβούλευση επί του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΚατηγορία: ΔιαβουλεύσειςΔημόσια διαβούλευση επί του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
admin Διαχειριστής Άνοιξε πριν 9 μήνες
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.

Το Σχέδιο καταρτίστηκε έχοντας ως βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας Περιφέρειας, τις ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν, καθώς επίσης και τις προοπτικές ανάπτυξης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της μεγάλης δημοσιονομικής και υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε.

Ο απώτερος στόχος της πολιτικής της Περιφέρειας είναι η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της, η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου του Προγράμματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00 μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Επιστροφή στις Διαβουλεύσεις