ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Συνέχισε να διαβάζεις  

Δημοσίευση: 16 Φεβρουάριος, 2021   Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ  

Συνέχισε να διαβάζεις  

Αρχείο Προσκλήσεων » Καταληκτική Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2021 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 – ώρα 08:00 π.μ.  και λήγει την Τετάρτη  14 Απριλίου  2021, και ώρα 14:00 μ.μ. Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Συνέχισε να διαβάζεις  

Αθήνα 29 Μαρτίου 2021 Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης ,θέτει από 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης . Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή των […]

Συνέχισε να διαβάζεις  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025. Το Σχέδιο καταρτίστηκε έχοντας ως βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας Περιφέρειας, τις ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν, καθώς επίσης […]

Συνέχισε να διαβάζεις  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια (ΕΣΔΓΕΑ) αποσκοπεί στην εθνική εφαρμογή της ομώνυμης Ατζέντας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ). Η Ατζέντα ΣΑΗΕ για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια καθιερώνει την έμφυλη διάσταση, ως θεμελιώδη παράμετρο διαμόρφωσης της ατζέντας περί διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και […]

Συνέχισε να διαβάζεις  

ο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού […]

Συνέχισε να διαβάζεις  

Τι επιχείρηση να ανοίξω?

Συνέχισε να διαβάζεις